Rodowód i metryka

Kupując psa w dobrej hodowli otrzymamy albo metrykę albo już wyrobiony rodowód.

 • Metryka
  Jest czymś w rodzaju aktu urodzenia psa. Otrzymuje ją każde rasowe szczenie. W metryce zawarte są informacje takie jak: rasa, imię i przydomek hodowlany, data urodzenia, umaszczenie, numer tatuażu lub czipa, imiona i przydomki rodziców, dane hodowcy. Jeśli kupujemy psa zagranicą, wówczas zamiast metryki otrzymamy rodowód eksportowy. Na podstawie metryki można, ale nie trzeba wyrabiać rodowodu.


 • Rodowód
  Jest dokumentem potwierdzającym przynależność psa do danej rasy. Jest potwierdzeniem pochodzenia psa cztery pokolenia wstecz. W rodowodzie zapisano przydomki jego przodków i ich osiągnięcia, badania i wyszkolenie. Wyrobienie dokumentu jest dobrowolne. Posiadanie dokumentu nie zobowiązuje właściciela psa do wystawiania psa na wystawach czy do dalszej hodowli.


 • Rodowód eksportowy.
  Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych hodowca sprzedając szczenię za granicę ma obowiązek wyrobić mu rodowód eksportowy. Tylko na podstawie takiego dokumentu będzie możliwe zarejestrowanie psa w kraju docelowym, po wcześniejszej nostryfikacji rodowodu w miejscowej organizacji kynologicznej.


 • KSIĄŻECZKA ZDROWIA
  Książeczka zdrowia jest po prostu książeczką zdrowia. Kompletnie o niczym nie świadczy, co najwyżej jest rejestrem odrobaczeń, leczeń i szczepień zwierzęcia.


 • PIES HODOWLANY
  Aby pies(suka) rasowy mógł być dopuszczony do hodowli, czyli legalnie rozmnażany, musi zostać oceniony przez sędziów kynologicznych na wystawach i otrzymać odpowiednio wysokie noty. W przypadku niektórych ras konieczne jest również przejście testów psychicznych lub wykonanie określonych badań, jak na przykład prześwietlenie na dysplazję. Wszystko to ma na celu zapewnienie, by rozmnażane były jedynie psy odpowiadające wzorcowi rasy, zdrowe i o dobrej psychice.