Główna

Szacuje się, że w Polsce istnieje od 5 do 10 tys. pseudohodowli, wytwarzających psy na skalę przemysłową. Fabryki psów wytwarzają nawet do 500 tys. szczeniąt rocznie, wobec ok. 30 tys. rodzących się w zarejestrowanych hodowlach.

Skala problemu pseudohodowli i zarabiania na cierpieniu zwierząt nie wynika jedynie z luk prawnych czy źle napisanej ustawy. To przede wszystkim kwestia wyborów moralnych i braku etyki kupujących.